Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da aprile, 2010

Latvijas māksliniece Lolita Timofejeva ir uzvarējusi tiesas prāvā pret Urbīno izdevniecību Edizioni QuattroVenti

--> No Ķengaraga “Joks”, ko izplānoja Enco Rossi Roiss, izdevniecībai izmaksāja 12 tūkstošus eiro. Zaudējumi varēja būt mazāki, ja izdevniecība, kas ir acīmredzami vainīga, būtu piedāvājusi labprātīgu vienošanos, tādējādi izvairoties no tiesas prāvas. Boloņas tiesas nodaļa, kas specializējusies rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma jomā, civillietā, kas vispārīgajā sarakstā reģistrēta ar Nr.13466/08 un ko pret izdevniecību Edizioni QuattroVenti uzsāka Latvijas gleznotāja Lolita Timofejeva, 2010.gada 2.martā pasludināja spriedumu, ka minētā izdevniecība ir vainojama īpašuma tiesību pārkāpšanā. Lasītāja zināšanai citēsim tiesneša nolēmumu: “Tiesa pasludina, ka ar prasītājas darbu “Pašportrets ar noraidījumu” un “Interference 2” nelikumīgu fotogrāfisku reproducēšanu atbildētāja darbā viņas autortiesības tika pārkāptas”. Ir runa par divu Timofejevas darbu publicēšanu Enco Rossi Roisa grāmatā “Latvijas pasaule Made in Italy ”. Attēlus autors sagādāja bez iepriekšējas māksli

Латвийская художница Лолита Тимофеева выиграла иск к итальянскому издательству «QuattroVenti» из Урбино

--> --> --> 12 тысяч евро будет стоить издателю "шутка" подстроенная сомнительным персонажем Энцо Росси Ройсом ( Enzo Rossi Roiss ). Ущерб мог бы быть меньше, если бы издательство, без сомнений виновное, попыталось предложить сделку, что позволило бы избежать иск. Суд города Болоньи, рассмотрев гражданское дело № 13466/08 по иску Лолиты Тимофеевой к итальянскому издательству « QuattroVenti » о защите авторских прав, 2 марта 2010 года установил, что издатель является виновным в их нарушении. Речь идёт о двух незаконно опуликованных произведениях Лолиты Тимофеевой в книге "Мир Латвии made in Italy " Энцо Росси Ройса. Автор книги предоставил их без предварительного разрешения художника и кроме того составил ложную биографию Лолиты. Таким образом издательство нарушило требования Закона Итальянской Республики об авторском праве, поскольку не заключило с истцом соответствующего договора. Издательство из Урбино теперь вынуждено

Lolita Timofeeva ha vinto la causa contro Edizioni QuattroVenti di Urbino

di Kengarags --> --> 12 mila euro è costato alla casa editrice “lo scherzo” architettato da Enzo Rossi Roiss, il danno poteva essere minore se la casa editrice, palesemente rea, avesse proposto una transazione evitando così la causa. Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, nella causa civile iscritta al n. 13466/08 del Ruolo Generale , promossa dalla pittrice lettone Lolita Timofeeva nei confronti di Edizioni QuattroVenti, ha sentenziato in data 2 marzo 2010 che la casa editrice è colpevole per la violazione del diritto patrimoniale. Virgolettiamo la decisione del giudice per il lettore: “ il Collegio dichiara la violazione del diritto patrimoniale di autore dell’attrice per l’illecita riproduzione fotografica delle sue opere “Autoritratto con rifiuto” e “Interferenza 2” ad opera della convenuta” . Trattasi della pubblicazione delle due opere della Timofeeva nel libro “Mond