lunedì 8 maggio 2023

ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ. RELOADING


11 мая - 11 июля 2023 года

Академия Наук Латвии

выставочные залы на 2-ом и 3-ем этажах 

С 11 мая по 11 июля 2023 года в Академии Наук Латвии будет проводиться выставка двух художниц Лолиты Тимофеевой и Валентинаки под названием «Янтарный Путь. Reloading". Художницы родились в Латвии, но уже долгие годы живут и работают в Италии. Древняя дорога, которая связывает Балтийское море с Средиземным, является образом, раскрывающим творческий и личный путь художниц. Обе художницы на своих работах намечают путь, где соприкасаются личная память и коллективное сознание. Выставку откроет 10 мая текущего года в 15:00 посол Итальянской Республики в Латвии Алессандро Монти, президент Академии наук Латвии Иварс Калвиньш, вице-президент Академии наук Латвии Оярс Спаритис и председатель отделения гуманитарных и социальных наук Академии наук Латвии Гунтис Земитис.

Янтарь - это блестящий драгоценный камень, солнечного цвета, который содержит в себе микроорганизмы, растения и насекомых, другими словами, крошечные фрагменты древнего и исчезнувшего мира. Именно благодаря этим свойствам янтарь всегда был востребован и высоко ценен. Мы можем рассматривать янтарь как метафору сохранения памяти во времени. Именно это побудило художниц к размышлениям и вдохновило их на создание своих работ, представленных в выставке.

Лолита Тимофеева исслудует геополитические процессы в Латвии и Европе. Помимо символов народного искусства Латвии и личных художественных элементов, художница использует предметы, принадлежащие прошлому: старые фотографии, оригиналы документов, знакчки и другие свидетельства нашей истории.

Валентинаки создает янтарные фоссилии с зооморфными элементами, похожие на примитивные организмы, но состоящие из неразлагающихся материалов. Таким образом, художница, выражая тревогу о будущем морской экосистемы, стремится поставить акцент на теме охраны окружающей среды.

Янтарный путь - это связь между прошлым и настоящим, между личной жизнью и художественным исследованием, между двумя противоположными морями, которые Лолита Тимофеева и Валентинаки объединили в своих работах.

В 2020 году выставка "Янтарный Путь. Reloading" была представлена во Флоренции, в Палаццо дел Пегасо. Флоренция, современное культурное сердце Италии и город-побратим Риги с 2000 года, была выбрана в качестве идеального места для запуска этого проекта. После выставки в Риге маршрут выставки будет включать несколько этапов в странах, которые пересекает Янтарный путь. На каждом этапе выставка будет дополнена новыми элементами, отражающими историю и культуру принимающей страны, сопоставляя ее с историческими событиями Латвии в тот же период времени и стимулируя размышления о проблемах окружающей среды, которые сегодня затрагивают не только Европу, но и весь мир.

Выставку "Янтарный путь. Reloading" в Риге поддерживает компания Sia ENHARS


DZINTARA CEĻŠ. RELOADING

 

2023. gada 11. maijs - 2023. gada 11. jūlijs

Latvijas Zinātņu akadēmijas

2. un 3. stāva izstāžu zālēs

 

No 2023. gada 11. maija līdz 11. jūlijam Latvijas Zinātņu akadēmijā aplūkojama divu mākslinieču - Lolitas Timofejevas un Valentinaki izstāde "Dzintara ceļš. Reloading". Mākslinieces dzimušas Latvijā, bet jau vairākus gadus dzīvo un strādā Itālijā. Senais jūras ceļš jeb tā dēvētais Dzintara ceļš, kas savieno Baltijas jūru ar Vidusjūru, ir tēls, kas atklāj abu mākslinieču radošo un personisko ceļojumu. Abas mākslinieces savos darbos iezīmē ceļu, kur satiekas identitātes atmiņa un kolektīvā apziņa. Izstādi š.g. 10. maijā plkst. 15.00 atklās Itālijas Republikas vēstnieks Latvijā V.E. Alessandro Monti, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, LZA viceprezidents Ojārs Spārītis un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis.

Dzintars – šis zeltaini dzirkstošais dārgakmens saules krāsā sevī glabā gaisa pūslīšus, mikroorganismus, augus vai kukaiņus, citiem vārdiem, sīkus fragmentus no senas un tagad zudušas pasaules. Tieši šīs īpašības dēļ, dzintars vienmēr ir bijis pieprasīts un augsti novērtēts. Varam uzskatīt, ka dzintars ir metafora atmiņas saglabāšanai laika gaitā. Tas arī raisījis abu mākslinieču pārdomas un iedvesmojis viņas radīt savus jaunākos darbus.

Lolita Timofejeva pēta Latvijas un Eiropas ģeopolitiskos procesus. Papildus mākslinieciskajiem elementiem un latviešu tautas mākslas simboliem, māksliniece izmanto pagātnei piederīgus objektus: vecas fotogrāfijas, dokumentu oriģinālus, nozīmītes un citas liecības.

Valentinaki, izmantojot abstraktas ekspresijas formas, rada dzintara fosilijas ar zoomorfiskiem elementiem, kas līdzinās primitīviem organismiem, bet ir veidoti no piesārņojošiem un dabā nesadalāmiem materiāliem. Tādējādi mākslieniece, paužot rūpes un satraukumu par jūras ekosistēmas nākotni, cenšas pievērst uzmanību vides aizsardzības jautājumiem.

Dzintara ceļš ir saikne starp pagātni un tagadni, starp privāto dzīvi un māksliniecisko izpēti, starp divām pretējām jūrām, kuras Lolita Timofejeva un Valentinaki savos darbos apvieno vienā.

2020. gadā izstāde "Dzintara ceļš. Reloading" tika izstādīta Florencē, Palazzo del Pegaso. Florence, mūsdienu Itālijas kultūras sirds un sadraudzības pilsēta ar Rīgu kopš 2000. gada, tika izvēlēta kā ideāla vieta šī projekta uzsākšanai. Pēc izstādes Rīgā izstādes maršruts sastāvēs no vairākām pieturvietām valstīs, kuras šķērso Dzintara ceļš. Katrā pieturvietā izstāde tiks papildināta ar jauniem elementiem, kas atspoguļos attiecīgās vietas vēsturi un kultūru, salīdzinās to ar Latvijas vēsturiskajiem notikumiem tajā pašā laika posmā un piedāvās dziļas pārdomas par vides problēmām, kas šodien skar ne tikai Eiropu, bet arī visu pasauli.

"Dzintara ceļš. Reloading" izstādi Rīgā albalsta Sia ENHARS.


martedì 8 marzo 2022

SEDUZIONE – un inno alla diversità. La mostra di Koen Vanmechelen agli Uffizi

Time of Truble, 2021, Photo credit Valentina Kovalisina

di Lolita Timofeeva

La mostra Seduzione dell'artista Koen Vanmechelen apre la stagione espositiva 2022 delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Il direttore EikeSchmidt ha scelto questo progetto,  evidenziando come il museo abbia “molto raramente in passato ospitato mostre d'arte contemporanea […] viste come un'intrusione in queste sale sacre”. Con trenta opere-installazioni, in una sorprendente connessione con l’arte antica del museo, l’artista belga affronta i temi dell'evoluzione e dell'ibridazione.

Abbattere i muri, cancellare i confini, incrociare le culture per trarne energia – trapela forte il messaggio dell’artista. Vanmechelen usa la metafora della natura, si mette sullo stesso piano con il mondo vegetale ed animale e, come se volesse riprendere il famoso commento di Diogene a Platone che definì l’uomo un animale bipede senza piume, rende il pollo protagonista della sua ricerca. Infatti, la mostra Seduzione è un ulteriore sviluppo del suo progetto Cosmopolitan Chicken in cui Koen Vanmechelen da anni realmente incrocia le razze di polli provenienti da tutto il mondo, sviluppando il dialogo costruttivo tra arte e scienza attraverso il quale dare risposta ad alcuni quesiti fondamentali dell’esistenza.


Temptation Constantinus, 2021, Photo credit Francesco Allegretto

La sperimentazione contraddistingue questo artista anche nella scelta dei materiali: in una fruttuosa collaborazione con Berengo Studio, sculture in marmo statuario di Carrara sono state completate con temibili e nello stesso tempo meravigliosamente fragili creature in vetro realizzate a Murano. È una sorta di metamorfosi in cui, come nella serie Templation, i miti greco-romani di quindici ritratti raffiguranti imperatori, guerrieri, eroi e divinità si trasformano attraverso la mutazione del pensiero che si materializza, con escrescenze zoomorfe – riflessioni in trasparenze vetrose.

Attraversando i magnifici corridoi del museo si arriva all’installazione Time of Truble: due animali feroci con un carico di spade di cristallo sul dorso si scontrano, penetrando uno nell’altro con la forza fino a fondersi, fino a privarsi della testa. È un’opera realizzata nel 2021 ma estremamente attuale perché crea nello spettatore un’associazione immediata con lo scenario di guerra appena scoppiata in Ucraina.

Si passa all’ironia della “dissacrazione sacrale” nell’installazione Sarcofagi di animale, con i sepolcri in marmo per i polli e i polli-faraoni imbalsamati ed esposti all’adorazione dei visitatori, in un memento mori .

E poi si ammira uno straordinario dialogo tra la potente Medusa di Caravaggio e due meduse Black and White di Koen con il volto di Chido Govera, l’imprenditrice ed attivista sudafricana annoverata  tra i 25 innovatori che stanno cambiando il mondo, l’installazione è un gioco di dicotomie: nero e bianco, buio e la luce, bene e il male, umano e divino. 

La Seduzione di Koen Vanmechelen è un inno alla diversità, è l’incanto per la natura, la meraviglia per la vita, la magia dell’arte.


Temptation Faustina, 2021, Photo credit Francesco Allegretto

Artista belga, Koen Vanmechelen (1965) è artista concettuale di fama internazionale. Il suo lavoro innovativo affronta due temi principali, la diversità e l'identità bioculturali, e comprende tre progetti: 'Cosmopolitan Chicken Research Project', 'Cosmogolem' and 'The Walking Egg'. Centrale nella sua opera è il Gallus gallus o pollo. Negli ultimi dieci anni Koen Vanmechelen ha collaborato con scienziati di diverse discipline . Il che gli è valso il conferimento della laurea honoris causa presso l'Università di Hasselt (2010). Nel 2013 ha vinto il Golden Nica Hybrid Art. Vanmechelen utilizza una plethora di strumenti creativi per la sua opera: pittura, video, installazioni, tecniche innovative 3D, sculture e anche il vetro.

martedì 2 febbraio 2021

Il Palazzo del Pegaso riapre la mostra lelle artiste lettoni.

 

Valentinaki, Eugenio Giani, Lolita Timofeeva e Mattia Lapperier all'inaugurazione
Valentinaki, Eugenio Giani, Lolita Timofeeva, Mattia Lapperier

Il 3 febbraio 2021 riapre al pubblico la mostra “La Via dell’Ambra. Reloading”, inaugurata lo scorso 22 ottobre e rimasta in sospeso a causa del protrarsi dell'emergenza da Covid-19.

Il Palazzo del Pegaso (Vetrina Expo Comuni) di Firenze ospita l’esposizione di due artiste di origine lettone - Lolita Timofeeva e Valentinaki - residenti in Italia ormai da diversi anni.

Entrambe scorgono nell’antica rotta marittima che congiungeva il Mar Baltico al Mar Mediterraneo, nota come Via dell’Ambra, un’immagine che esprima in modo compiuto il proprio percorso biografico, artistico e umano. Le due artiste tracciano un cammino in cui memoria identitaria e coscienza collettiva si fondono a questioni di spiccata attualità come l’inquinamento o la recente emergenza sanitaria.

L’esposizione, patrocinata dal Consiglio regionale della Toscana e dall’Ambasciata della Lettonia in Italia, è a cura di Mattia Lapperier ed è organizzata dall’associazione Kengarags, in collaborazione con l’associazione lettone in Italia e Svizzera italiana ALISI. L’evento espositivo si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni di indipendenza della Repubblica di Lettonia e cade nel ventennale di gemellaggio tra Firenze e Riga, attuato nel 2000 proprio da Eugenio Giani, il Presidente della Regione Toscana che inaugurerà la mostra insieme al Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo alla presenza del Console Onorario della Lettonia a Firenze Nicolò Rositani.

Orario di apertura

lunedì -venerdì

15.00-17.00

Ingresso gratuito

Informazioni

T. +39 338 8597309

T. +39 349 4101140

T. +39 392 1704048

kengarags@fastwebnet.it


mercoledì 28 ottobre 2020

La Lettonia di Lolita Timofeeva nella mostra “La via dell’ambra. Reloading”

 

b Maps, 2019

di Mattia Lapperier

dal catalogo in mostra

Lolita Timofeeva riflette sui processi geopolitici della Lettonia, terra in cui è nata, dove ha intrapreso la carriera artistica e dove ha risieduto sino al 1991. Per mezzo di un personale linguaggio pittorico associato all’installazione, si pone alla ricerca delle immagini più antiche della cultura visiva e dell’arte popolare lettone. Include nei propri lavori testimonianze dirette provenienti dal passato della sua terra d’origine come vecchie foto, documenti originali, distintivi e altri elementi che tramandano una storia allo stesso tempo privata e collettiva. 

Meta, 2020
Rituali,2020

Tra i simboli pagani a cui attinge, Māras Krusts (Croce di Mara) è certamente quello che ricorre più di frequente poiché incarna un’antica e potente rappresentazione simbolica del mondo materiale, collegata al culto della Terra e della Natura. In alcune opere compare come un sigillo impresso a fuoco su alcune fotografie; in altre è ripetuta in modo quasi ossessivo, variata nell’orientamento rispetto allo spazio del supporto; in un lavoro in particolare occupa tutta la superficie della rappresentazione cartografica della Lettonia, con la programmatica intenzione di porre il Paese sotto la propria protezione. Gli assemblaggi di oggetti, emblemi e parole che propone Lolita Timofeeva alludono a una storia e a un’origine condivisa, a un’umanità riunita attorno a uno stesso mare che si riconosce in una medesima lingua. Tale atavica comunità d’intenti si ravvisa tanto nell’installazione composta da bandiere nautiche quanto in un’opera-manifesto che dimostra la concordanza linguistica tra le parole lettoni e quelle latine, entrambe debitrici del sanscrito.

Naktis -Dina, 2019

Proprio come l’ambra trattiene dentro sé elementi provenienti dal passato, allo stesso modo molte delle carte presenti in mostra recano immagini o date che riecheggiano tappe significative della storia della Lettonia come il 1918 (anno del Trattato di Brest-Litovsk con cui la Russia bolscevica e gli Imperi centrali riducono la Lettonia a provincia tedesca); il 1939 (anno del patto Molotov-Ribbentrop con cui la Lettonia diviene parte dell’URSS); il 1949 (anno in cui avviene la deportazione di massa in Siberia ad opera di Stalin) o il 1991 (anno del golpe in URSS che ha indirettamente causato l’indipendenza dei Paesi Baltici). Vicende di vita personale sono legate a doppio filo a fatti storici come la guerra fredda, l’alluvione di Firenze, la contestazione sessantottina, la Primavera di Praga, sino al disastro nucleare di Chernobyl. Le opere di Lolita Timofeeva si nutrono del passato per offrirsi al presente come testimonianze vive. Esse sono crudamente offerte all’osservatore, senza alcun filtro, con la schiettezza di una cronaca e l’audacia di un manifesto.

1991 

 

La Via dell’Ambra. Reloading

una mostra di Lolita Timofeeva e Valentinaki

a cura di Mattia Lapperier   

23 ottobre 12 novembre 2020

Palazzo del Pegaso, Firenze

L’archeologia del futiro di Valentinaki nella mostra “La via dell’ambra. Reloading”


 

Scultura Post-Plastic-Fauna I, 2020  

di Mattia Lapperier

brano dal catalogo mostra

Valentinaki imprigiona nella resina sostanze naturali e artificiali, dando origine a delicati cromatismi dalle forme astratte. Tale operazione concettuale le consente di riflettere sui problemi ambientali che rischiano di segnare indelebilmente la qualità della vita delle generazioni future. L’artista crea elementi zoomorfi che rievocano organismi primitivi, anche grazie all’intrusione nelle sue composizioni di valve di conchiglia d’ostrica.

Post-Plastic-Fauna V, 2020

Post-Plastic-Fauna XII, 2020

Il ciclo di lavori che propone in mostra è composto, oltreché dai citati lasciti del mare, anche da materiali inquinanti e non degradabili, provocatoriamente impiegati dall’artista con lo scopo di sensibilizzare i visitatori sui rischi che si corrono se sprovvisti di un’adeguata cultura al rispetto dell’ambiente. Le opere selezionate per la mostra rimandano all’ambra sia per il mero aspetto esteriore che, soprattutto, per la portata del loro significato intrinseco. Possiamo pertanto considerare i recenti lavori di Valentinaki come degli involucri fossili in cui è raccolta idealmente l’eredità del nostro tempo, così come giungerà alle future generazioni. A rimarcare ulteriormente tale intima connessione tra le varie epoche, l’artista inserisce nei suoi lavori, ricamandolo direttamente sulla tela, uno dei tradizionali simboli popolari lettoni noto come Saules koks (Albero del Sole). Tale ancestrale figurazione arborea presa a prestito anch’essa dalla cultura pagana – realtà ancora viva e piuttosto diffusa nella Lettonia contemporanea – unisce gli avi alle generazioni di oggi e queste ultime ai loro figli. Passato, presente e futuro si intrecciano e trovano fissa dimora in una concrezione di resina dalle forme involute e dall’aspetto primordiale. Valentinaki allestisce un’autentica archeologia del futuro costituita dai suoi reperti che colloca nello spazio espositivo in modo tale da rievocare le wunderkammern tedesche o i gabinetti di curiosità scientifiche custoditi nei primi musei di scienze naturali. Tanto le scelte allestitive quanto la simbologia dell’Albero del Sole concorrono a porre in evidenza la delicata questione sulla responsabilità morale nei confronti dei nostri posteri, vero filo conduttore dell’intero ciclo.

Scultura Post-Plastic-Fauna II, 2020

 

L’ambra trattiene dentro sé il nostro retaggio culturale. Lo imprigiona per sempre e allo stesso tempo lo svela in virtù della sua trasparenza. Lo protegge dalle insidie del tempo, cristallizzandolo in un eterno presente. Lo proietta nel futuro sotto forma di un messaggio non sempre immediatamente comprensibile ma che spetta a noi decodificare, comprendere e tramandare.

 

La Via dell’Ambra. Reloading

una mostra di Lolita Timofeeva e Valentinaki

a cura di Mattia Lapperier

23 ottobre 12 novembre 2020

Palazzo del Pegaso, Firenze