Passa ai contenuti principali

DZINTARA CEĻŠ. RELOADING

 

2023. gada 11. maijs - 2023. gada 11. jūlijs

Latvijas Zinātņu akadēmijas

2. un 3. stāva izstāžu zālēs

 

No 2023. gada 11. maija līdz 11. jūlijam Latvijas Zinātņu akadēmijā aplūkojama divu mākslinieču - Lolitas Timofejevas un Valentinaki izstāde "Dzintara ceļš. Reloading". Mākslinieces dzimušas Latvijā, bet jau vairākus gadus dzīvo un strādā Itālijā. Senais jūras ceļš jeb tā dēvētais Dzintara ceļš, kas savieno Baltijas jūru ar Vidusjūru, ir tēls, kas atklāj abu mākslinieču radošo un personisko ceļojumu. Abas mākslinieces savos darbos iezīmē ceļu, kur satiekas identitātes atmiņa un kolektīvā apziņa. Izstādi š.g. 10. maijā plkst. 15.00 atklās Itālijas Republikas vēstnieks Latvijā V.E. Alessandro Monti, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, LZA viceprezidents Ojārs Spārītis un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis.

Dzintars – šis zeltaini dzirkstošais dārgakmens saules krāsā sevī glabā gaisa pūslīšus, mikroorganismus, augus vai kukaiņus, citiem vārdiem, sīkus fragmentus no senas un tagad zudušas pasaules. Tieši šīs īpašības dēļ, dzintars vienmēr ir bijis pieprasīts un augsti novērtēts. Varam uzskatīt, ka dzintars ir metafora atmiņas saglabāšanai laika gaitā. Tas arī raisījis abu mākslinieču pārdomas un iedvesmojis viņas radīt savus jaunākos darbus.

Lolita Timofejeva pēta Latvijas un Eiropas ģeopolitiskos procesus. Papildus mākslinieciskajiem elementiem un latviešu tautas mākslas simboliem, māksliniece izmanto pagātnei piederīgus objektus: vecas fotogrāfijas, dokumentu oriģinālus, nozīmītes un citas liecības.

Valentinaki, izmantojot abstraktas ekspresijas formas, rada dzintara fosilijas ar zoomorfiskiem elementiem, kas līdzinās primitīviem organismiem, bet ir veidoti no piesārņojošiem un dabā nesadalāmiem materiāliem. Tādējādi mākslieniece, paužot rūpes un satraukumu par jūras ekosistēmas nākotni, cenšas pievērst uzmanību vides aizsardzības jautājumiem.

Dzintara ceļš ir saikne starp pagātni un tagadni, starp privāto dzīvi un māksliniecisko izpēti, starp divām pretējām jūrām, kuras Lolita Timofejeva un Valentinaki savos darbos apvieno vienā.

2020. gadā izstāde "Dzintara ceļš. Reloading" tika izstādīta Florencē, Palazzo del Pegaso. Florence, mūsdienu Itālijas kultūras sirds un sadraudzības pilsēta ar Rīgu kopš 2000. gada, tika izvēlēta kā ideāla vieta šī projekta uzsākšanai. Pēc izstādes Rīgā izstādes maršruts sastāvēs no vairākām pieturvietām valstīs, kuras šķērso Dzintara ceļš. Katrā pieturvietā izstāde tiks papildināta ar jauniem elementiem, kas atspoguļos attiecīgās vietas vēsturi un kultūru, salīdzinās to ar Latvijas vēsturiskajiem notikumiem tajā pašā laika posmā un piedāvās dziļas pārdomas par vides problēmām, kas šodien skar ne tikai Eiropu, bet arī visu pasauli.

"Dzintara ceļš. Reloading" izstādi Rīgā albalsta Sia ENHARS.


Commenti

Post popolari in questo blog

ENZO ROSSI ROISS, CHI È COSTUI? SMASCHERIAMOLO!

Un sondaggio sul personaggio discusso, controverso e infaticabile. Uomo – Araba Fenice. Di Kengarags Enzo Rossi Roiss, all’anagrafe Vincenzo Antonio Rossi, nasce il 14 settembre 1937 a Novoli in provincia di Lecce in una famiglia numerosa. All’età di diciannove anni emigra al nord in cerca di fortuna e di una vita migliore. Frequenta il corso di giornalismo ad Urbino. Nel 1959 comincia a firmarsi con il nome di Enzo Rossi Roiss collaborando con dedizione ad alcuni giornali, anche se minori o di servizio.  Nell’albo dei giornalisti, però, non abbiamo trovato di lui alcuna traccia. Dopo alcuni anni si trasferisce a Bologna e tenta l’attività editoriale con alcune pubblicazioni sull’arte, anche di un certo interesse, poiché riesce a coinvolgere personaggi di rilievo.  Tale esperienza ha però una vita breve e sincopata, sia per le difficoltà di gestione economica, sia per le particolarità caratteriali del sig. Roiss, che costringono dopo un po’ le p

ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ. RELOADING

11 мая - 11 июля 2023 года Академия Наук Латвии выставочные залы на 2-ом и 3-ем этажах   С 11 мая по 11 июля 2023 года в Академии Наук Латвии будет проводиться выставка двух художниц Лолиты Тимофеевой и Валентинаки под названием «Янтарный Путь. Reloading ". Художницы родились в Латвии, но уже долгие годы живут и работают в Италии. Древняя дорога, которая связывает Балтийское море с Средиземным, является образом, раскрывающим творческий и личный путь художниц. Обе художницы на своих работах намечают путь, где соприкасаются личная память и коллективное сознание . Выставку откроет 10 мая текущего года в 15:00 посол Итальянской Республики в Латвии Алессандро Монти, президент Академии наук Латвии Иварс Калвиньш, вице-президент Академии наук Латвии Оярс Спаритис и председатель отделения гуманитарных и социальных наук Академии наук Латвии Гунтис Земитис. Янтарь - это блестящий драгоценный камень, солнечного цвета, который содержит в себе микроорганизмы, растения и насекомых, дру

Пионеры супрематизма. Проект "Вербовка-100"

        24 февраля 2019 года в библиотеке имени А.Н.Толстого в рамках программы "Художник в библиотеке" открылась выставка "Пионеры супрематизма. Проект "В е рбовка-100". В начале XX века в селе В е рбовка Каменского уезда Киевской губернии художник, музыкант и известный коллекционер Наталья Давыдова организовала мастерскую по производству предметов декоративно-прикладного искусства, в которой трудилось более 30 вышивальщиц. Работы изготовлялись по эскизам знаменитых художников, прежде всего – Казимира Малевича, Александры Экстер, Надежды Удальцовой, Ольги Розановой и др.   Деятельность мастерской получила широкое признание благодаря участию в художественных выставках как в России, так и за рубежом. По понятным причинам после 1917 года изделия мастерской были практически полностью утрачены. В 2017 году Творческим объединением Agora Pro , при поддержке библиотеки А.Н.Толстого, был открыт проект "В е рбовка-100", целью которого было воссоздание